ZděchovNET - Dokumenty
Úřední dokumenty:
pdf Technická specifikace účastnických rozhraní odt ODT
pdf Vzor smlouvy odt ODT
pdf Všeobecné smluvní podmínky odt ODT
pdf Ceník odt ODT

O obci:
pdf Zděchovská historie a současnost (1,6 MB)
Zděchov - klíč od hřebene Javorníků - propagační publikace obce (kvalita nízká (1,8 MB) střední (3,7 MB) vysoká (7,2 MB))

Propagace sítě v obci:
pdf Aktualita na infokanálu (1.6.2006)
pdf Aktualita na infokanálu (4.3.2005)
pdf Aktualita na infokanálu (24.9.2004)
pdf Výzva do infokanálu (15.8.2004)