ZděchovNET - Internet
Hlavní náplní činnosti sítě je poskytovat výhodné připojení k internetu pro občany.

Nabídka tarifů:
OznačeníMinimální rychlostMaximální rychlostCena [Kč/měsíc]
Zdarma0 kbit/s256 kbit/s0
Internet Garant 200k/140M200 kbit/s140 Mbit/s190
Internet Garant 500k/140M500 kbit/s140 Mbit/s260
Internet Garant 1M/140M1 Mbit/s140 Mbit/s360
Internet Garant 3M/140M3 Mbit/s140 Mbit/s520
Internet Garant 7M/140M7 Mbit/s140 Mbit/s750

Minimální rychlost je garantovaná pro účastníka vyhrazená rychlost, pod kterou by přenosová rychlost neměla klesat.
Maximální rychlost je volná sdílená kapacita nevyužitá ostatními účastníky. Reálné maximum závisí na maximální kapacitě sítě a maximální dostupné kapacitě po trase k účastníkovi.
Max. rychlosti pro jednotlivé technologie:
Podle minimální rychlosti se také určuje poměrově rychlost při vytížené lince. Uživatelé s vyšší minimální rychlostí dostanou přidělnu poměrově větší kapacitu.

Rychlost všech tarifů je symetrická, není omezován objem přenášených dat, ceny včetně DPH.

Aktualizováno: 1.5.2016