ZděchovNET - Internet
V síti je možné využít také doplňkovou nabídku výhodného připojení k internetu. Tarify se liší v základu minimální a maximální rychlostí. U všech placených tarifů je také k dispozici bonusová sdílená rychlost z volné kapacity sítě.

Nabídka tarifů:
OznačeníMinimální rychlostBěžně dostupná rychlostMaximální rychlostBonusová rychlostCena
Zdarma0 20 Mbit/s 0 Kč
Internet 40 (250)12 Mbit/s24 Mbit/s40 Mbit/s250 Mbit/s190 Kč
Internet 80 (250)24 Mbit/s48 Mbit/s80 Mbit/s250 Mbit/s260 Kč
Internet 120 (250)36 Mbit/s72 Mbit/s120 Mbit/s250 Mbit/s360 Kč
Internet 160 (250)48 Mbit/s96 Mbit/s160 Mbit/s250 Mbit/s520 Kč
Internet 200 (250)60 Mbit/s120 Mbit/s200 Mbit/s250 Mbit/s750 Kč

Minimální rychlost je rychlost garantovaná, na tuto hodnotu může rychlost klesnout ve výjimečných případech.
Maximální rychlost se rovná rychlosti inzerované, jde o rychlost maximálně dosažitelnou.
Běžně dostupná rychlost odpovídá 60% rychlosti maximální a jde o běžně dostupnou rychlost v 95% času kalendářního dne.
Bonusová rychlost je negarantovaná rychlost ze společné sdílené kapacity, na kterou může rychlost stoupnout nad rámec maximální rychlosti.

Ceny platné od: 1.2.2024

Maximální rychlosti pro jednotlivé technologie:
Podle minimální a maximální rychlosti se také určuje poměrově přerozdělení sdílené rychlosti při vytížené lince. Uživatelé s vyšší minimální a maximální rychlostí dostanou přidělenu poměrově větší kapacitu.

Rychlost všech tarifů je symetrická, není omezován objem přenášených dat, ceny včetně DPH.
V celé obci je možné také využívat zdarma přístupu k internetu přes mnoho otevřených bezdrátových bodů v pásmu 2,4 GHz.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování se považuje souvislý pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.
Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.
V případě velkých odchylek od běžně dostupné rychlosti stahování nebo vkládání dat, má účastník právo službu reklamovat.

Aktualizováno: 13.1.2024